+38 066 4165366

+38 066 4165366

Aby spełnić wymagania Krajowej Normy Ukrainy w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) – Instrukcje ST-N MOH 42 – 4.0: 2020 “Leki. Dobra Praktyka Wytwarzania”), tj. pkt 5.29 SEKCJA I Dział 5 „Proces technologiczny”, posiadacze licencji na wytwarzanie przeprowadzają audyty wytwórców substancji czynnych stosowanych do wytwarzania produktów leczniczych:

„Producenci i dystrybutorzy substancji czynnych muszą zostać poddane audytowi, aby upewnić się, że spełniają odpowiednie wymogi dobrej praktyki wytwarzania i dobrej praktyki dystrybucji. Posiadacz zezwolenia na wytwarzanie musi sprawdzić zgodność z tymi wymaganiami samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji działającej w jego imieniu zgodnie z umową.


Audyt powinny mieć odpowiedni czas trwania i zakres, aby zapewnić pełną i jasną ocenę GMP; należy zwrócić uwagę na potencjalne zanieczyszczenie krzyżowe innymi substancjami w zakładzie. Raport powinien w pełni odzwierciedlać to, co zostało zrobione i zaobserwowane podczas audytu, z wyraźną identyfikacją wszelkich niedociągnięć. Należy podjąć wszelkie niezbędne środki naprawcze i zapobiegawcze.


W celu zapewnienia zgodności z normami oraz dalszego korzystania z zatwierdzonego łańcucha dostaw, kolejne audyty powinny być przeprowadzane w odstępach czasu określonych przez proces zarządzania ryzykiem jakości.”

Aby pomóc producentom w przestrzeganiu zgodności z GMP, proponujemy przejrzeć bazę raportów z audytów producentów API:

Jeśli Państwo znajdzie na liście producenta API, który Państwo interesuje, proszę skontaktować się z GXP w celu uzyskania zestawu dokumentacji audytu, która dotyczy tego konkretnego producenta API („Plik audytowy”). „Plik audytowy” zawiera:
raport z audytu producenta API;
Oświadczenie o zamknięciu САРА (powiadomienie od producenta o usunięciu niezgodności stwierdzone podczas audytu);
Podsumowanie audytu;
Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Możliwe jest planowanie i przeprowadzenie audytów na indywidualne życzenie producentów leków w następujących krajach (regionach), jeśli w tych regionach znajdują się interesujące Państwa produkcje API:
Indie
Chiny
Korea Południowa
USA, Kanada
Ameryka Południowa
Europa (w tym Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii)

Skontaktuj się z ekspertem: +38 097 527 29 12

GXP – niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

+38 066 4165366

info@gxp.farm

© 2020; GXP | Doodo-studio