+38 066 4165366

+38 066 4165366

GXP – Agencja Ekspercka

Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie:
– certyfikacji i wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu;
– dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w zakresie audytów diagnostycznych (w tym producentów API), szkolenia personelu oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami;
– dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) w zakresie audytów diagnostycznych, szkolenia personelu oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami;
– rejestracja środków do dezynfekcji (produktów biobójczych) a kosmetyków.

Usługi

Certyfikacji i wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu;

Certyfikacji i wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu;

Dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)

dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)

Dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP)

Належна практика дистрибуції (GDP)

Dezynfekcji

Dezynfekcji

GXP jest kompetentnym i wiarygodnym partnerem dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

  Kierujemy się tylko sprawdzonymi informacjami
  Świadczymy usługi i oferujemy produkty zawsze na najwyższym poziomie
  Angażujemy najbardziej kompetentnych konsultantów
  Pracujemy tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami
  Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami
  Nieustannie się uczymy i rozwijamy

Dlaczego GXP?

  Zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze regulacyjnym związanym z wyrobami medycznymi oraz nienaganną znajomością wymagań ustawodawstwa krajowego i europejskiego

GXP – niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

+38 066 4165366

 info@gxp.farm

© 2020; GXP