+38 066 4165366

+38 066 4165366

GXP – kompetentny i niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

GXP – niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

   Świadczymy usługi doradcze w zakresie wyrobów medycznych oraz usługę Autoryzowanego Przedstawiciela dla producentów nierezydentów Ukrainy
   Utorujemy Ci legalną drogę na rynek farmaceutyczny Ukrainy.
   Stajemy się częścią zespołu i działamy w Państwa imieniu zgodnie z obowiązującym prawem.
   Nasza zdobyta reputacja indywidualnej obsługi nie ma sobie równych.

Misja GXP – ułatwienie procesu legalizacji i stworzenie drogi dla nowych graczy na rynek farmaceutyczny Ukrainy, co doprowadzi do jakościowych zmian na rynku jako całości, ochrony praw konsumentów i producentów

Nasze kompetencje

   Jesteśmy zespołem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie regulacji wyrobów medycznych (MD), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) oraz znających wymagania ustawodawstwa krajowego i europejskiego.
   Nieustannie się uczymy i rozwijamy
  Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach
   W razie potrzeby angażujemy konsultantów w wąskich specjalizacjach (mikrobiologia, walidacja, kwalifikacja, projektowanie farmaceutyczne)
   Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami i jednostkami oceny zgodności
   Audytujemy firmy przy wyborze podwykonawcy

GXP – niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

+38 066 4165366

info@gxp.farm

© 2020; GXP | Doodo-studio