+38 066 4165366

+38 066 4165366

GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) zapewnia stabilną produkcję i kontrolę produktów zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości.

GMP jest światowym standardem jakości dla produkcji leków, zaprojektowanym w celu zmniejszenia ryzyka związanego ze stosowaniem jakiegokolwiek produktu farmaceutycznego i jest obowiązkowy we wszystkich państwach członkowskich UE.

Zgodność z GMP to najlepszy sposób na prowadzenie biznesu, który na pierwszym miejscu stawia jakość produktu.

Nasze usługi w zakresie GMP

Audyt firm farmaceutycznych-producentów pod kątem zgodności z wymaganiami dobrej praktyki wytwarzania (GMP), prowadzenie prac eksperckich i doradztwo w zakresie dobrej praktyki wytwarzania (GMP);
Audyt producentów farmaceutycznych substancji czynnych (API) pod kątem zgodności z wymaganiami dobrej praktyki wytwarzania (GMP);
Szkolenie korporacyjne pracowników Pańskiej firmy w zakresie GMP;
Opracowanie planu działań korygujących i zapobiegawczych (САРА) w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami oraz wsparcie doradcze we wdrażaniu planu САРА.

GXP – niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

+38 066 4165366

info@gxp.farm

© 2020; GXP | Doodo-studio