+38 066 4165366

+38 066 4165366

GDP

Dla przemysłu farmaceutycznego ważne jest utrzymanie bezpieczeństwa i jakości produktów farmaceutycznych na wszystkich etapach ich dystrybucji.

Wprowadzenie standardów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) zapewnia utrzymanie właściwej jakości leków, od odbioru surowców po dostarczenie gotowych leków do konsumenta końcowego.

Nasze usługi w zakresie GDP

Przygotowanie firm-dystrybutorów leków do certyfikacji i inspekcji na zgodność z wymogami dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) – audyt diagnostyczny, doradztwo eksperckie, opracowanie i optymalizacja dokumentacji (SOP, instrukcje, walidacja i inna dokumentacja).
Wsparcie informacyjne i konsultacje importerów leków (praktyczna pomoc w opracowaniu dokumentacji niezbędnej: SOP, instrukcje, dossier importera, walidacja i inna dokumentacja).
Prowadzenie testów walidacyjnych/kwalifikacyjnych w pomieszczeniach magazynowych (mapowanie temperaturowe magazynu, kwalifikacja głównych urządzeń technologicznych URS / FAT / SAT / DQ / IQ / PQ).
Szkolenie korporacyjne dla pracowników firmy w zakresie GDP.

GXP – niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

+38 066 4165366

info@gxp.farm

© 2020; GXP |  Doodo-studio