+38 066 4165366

+38 066 4165366

Środki do dezynfekcji (produkty biobójcze)

Nasze usługi w zakresie rejestracji środków dezynfekujących:

Wsparcie „pod klucz” (konsultacje dotyczące obowiązujących przepisów, procedury rejestracji produktów biobójczych (złożenie dokumentów do Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów w celu uzyskania opinii SES, uzyskanie niezbędnych protokołów badawczych, reprezentacja i ochrona Klienta w przypadku reklamacji);
Konsultacje we wszystkich sprawach związanych z rejestracją (procedura, projekty instrukcji używania, etykiety, specyfikacje i inne dokumenty);
Przygotowanie i złożenie wniosku o państwową rejestrację (ponowną rejestrację) środków dezynfekujących do Ministerstwa Zdrowia Ukrainy;
Wpis Państwa produktu do Państwowego Rejestru Środków Dezynfekujących.

GXP – niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

+38 066 4165366

info@gxp.farm

© 2020; GXP | Doodo-studio